Beelden van een andere werkelijkheid – Altaren in het World Trade Center...

Beelden van een andere werkelijkheid – Altaren in het World Trade Center in historisch perspectief

BIBLIOGRAFIE

 • Aken 1996
  Gegen den Strom. Meisterwerke niederrheinischer Skulptur in Zeiten der Reformation, tent.cat. Suermondt-Ludwig-Museum, Aken 1996
 • Amsterdam/Utrecht 2000
  H. van Os; K.R. van Kooij en C.H. Staal (bijdr.), De weg naar de hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen, tent.cat. Nieuwe Kerk Amsterdam/Museum Catharijneconvent Utrecht, Baarn 2000
 • Antwerpen 1993
  H. Nieuwdorp (leiding), Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw, 1. Catalogus, 2. Essays, tent.cat. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen 1993
 • De Boodt 2000
  R. de Boodt, ‘Productiecentra en arbeidsorganisatie’, in: Buyle/Vanthillo 2000, p. 19-36
 • De Boodt/Schäfer 2007
  R. de Boodt, U. Schäfer, Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk, Leuven 2007
 • Buyle 2000-1
  M. Buyle, ‘Schitterende kijkkasten an de middeleeuwse beeldenwereld’, in: Buyle/Vanthillo 2000, p. 9-18
 • Buyle 2000-2
  M. Buyle, ‘Retabels in andere ormen en ander materiaal’, in: Buyle/Vanthillo 2000, p. 79-86
 • Buyle/Vanthillo 2000
  M. Buyle, C. Vanthillo, Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische monumenten, Brussel 2000 (M&L Cahier, 4)
 • Dumortier, 2005
  C. Dumortier, ‘Commercialisation et distribution’, in: D’Hainaut-Zveny 2005-1, p. 63-75
 • D’Hainaut-Zveny 2005-1
  B. D’Hainaut-Zveny, Miroirs du sacré. Les retables sculptés à Bruxelles XVe-XVIe siècles. Production, formes et usage, Brussel 2005
 • D’Hainaut-Zveny, 2005-2
  B. D’Hainaut-Z eny, ‘Origine et spécificités des retables gothiques’, in: D’Hainaut-Zveny 2005-1, pp. 13-33
 • Jacobs 1998
  L.F. Jacobs, Early Netherlandish carved altarpieces, 1380-1550. Medieval tastes and mass marketing, Cambridge 1998
 • Jacobs 2005
  F. Jacobs, ‘Fabrication et modes de production’, in: D’Hainaut-Zveny 2005-1, p. 35-53
 • Op de Beeck, 2000
  R. Op de Beeck, ‘Economische aspecten an de laatgotische retabelproductie’, in: Buyle/Vanthillo 2000, p. 63-78
 • Philippot1984
  P. Philippot, ‘Jalons pour une histoire de la sculpture polychrome’, Revue belge, LIII (1984), p. 21-42 14
 • Roberts 1993
  Eileen Roberts, The wall paintings of Saint Albans Abbey, St. Albans 1993
 • Rommé 1996
  B. Rommé, ‘Holzsichtigkeit und Fassung. Zwei nebeneinander bestehende Phänomene in der Skulptur des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit’, in: Aken 1996, pp. 97-111
 • Serck-Dewaide, 2000
  M. Serck-Dewaide, ‘Materialen, technieken en polychromie’, in: Buyle/Vanthilloo 2000, p. 87-104
 • Serck-Dewaide, 2005
  M. Serck-Dewaide, ‘Materiaux et techniques’, in: D’Hainaut-Zveny 2005-1, p. 55-61
 • De Smedt, 1993
  H.J. De Smedt, ‘De Antwerpse retabels en hun iconografie: een o erzicht an onderwerpen en eranderingen’, in: Antwerpen 1993, dl. 2, p. 23-46
 • Taubert 1983
  J. Taubert, Farbige Skulpturen: Bedeutung, Fassung, Restaurierung, München 1983
 • Vandamme 1982
  E. Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, jg. 44, nr. 35)
 • Veelenturf 2000
  K. Veelenturf (red.), Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie, Nijmegen 2000
 • Van Vlierden 2008
  M. van Vlierden met een bijdrage van Jeroen Giltaij, Uit het goede hout gesneden. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin in Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam, Rotterdam 2008
 • Van der Weijden 2005
  E. an der Weijden, ‘Behouden oor het land. De strijd om het Antwerpse passiealtaar uit Kasteel Heeswijk’, in: Bulletin van het Rijksmuseum, 53 (2005), p. 300-315

NOTEN

 1. Artikel bij de expositie ‘Altaarstukken in het World Trade Center, Amsterdam’, 1 maart–28 april 2011, zie: www.stichtingdegespreksgenoot-sobesednik.nl. Marieke van Vlierden is kunsthistorica met als aandachtsgebied o.a. middeleeuwse beeldhouwkunst. Zie www.mariekevanvlierden.nl. Bij gebruikmaking van gegevens uit dit artikel graag de bron vermelden.
 2. Zie o.a.: www.chramsvjakuba.sk/en.html#osjanov van Rudolf Kukura; voor retabels: De Boodt/Schäfer 2007.
 3. Deze tekst is een gedeeltelijke bewerking van mijn artikel in de publicatie Van Vlierden 2008, p. 13-31.
 4. Zie oor een uitgebreide beschrij ing en interpretatie an de moderne altaarstukken de teksten an Sya an ’t Vlie en Hanneke de Munck op de website http://www.stichtingdegespreksgenoot-sobesednik.nl.
 5. Zie voor een kort overzicht van de ontwikkeling van het retabel: Buyle 2000-1 en 2; D’Hainaut-Zveny 2005-2; De Boodt/Schäfer 2007, p. 15-21.
 6. Tegenwoordig staat hij achter de altaartafel met zijn gezicht naar de gelovigen gekeerd. Dit is gebruikelijk sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het is dan uiteraard niet meer opportuun om een retabel op het altaar te plaatsen.
 7. D’Hainaut-Zveny 2005-2, p. 16; zie voor reliekbeelden, -houders en -verering o.a. Amsterdam/Utrecht 2000.
 8. Zie voor een kort overzicht van de ontwikkeling van het retabel: Buyle 2000-1 en 2; D’Hainaut-Zveny 2005-2.
 9. Zie Van der Weijden 2005 en daar genoemde literatuur.
 10. De Smedt 1993, p. 32.
 11. Roberts 1993.
 12. Zie Jacobs 1998; Op de Beeck 2000; Dumortier 2005; Jacobs 2005.
 13. Zie De Boodt 2000; Jacobs 2005.
 14. Jacobs 2005, p. 38.
 15. Zie voor polychromie onder meer Vandamme 1982; Phillipot 1984; Taubert 1983; Serck-Dewaide 2000; Serck-Dewaide 2005; voor het vraagstuk van de ongepolychromeerde houtsculptuur: Rommé 1996.
 16. Zie Vandamme 1993.
 17. Zie voor kunst en Moderne Devotie: Veelenturf 2000.
 18. Het volgende is mijn persoonlijke interpretatie. Het is niet gezegd dat de door mij gelegde verbanden alle zo door de kunstenaars zijn bedoeld.
Prev 1 2 3 4 5 6
Marieke van Vlierden
Sinds 1987 werk ik als conservator en freelance kunsthistorica in de erfgoedwereld met als specialisaties middeleeuwse muurschilderkunst, beeldhouwkunst en religieuze kunst. De basis hiervoor werd onder andere gelegd in het Utrechtse Museum Catharijneconvent waar ik jarenlang onderzoek deed in de sculpturencollectie. Ik maak sinds 2006 deel uit van de keuringscommissie van de Art & Antiques Fair in ’s-Hertogenbosch.Daarnaast ben ik als onderzoeker, tentoonstellingsmaker en publicist werkzaam op verscheidene andere onderzoeksterreinen, zoals bedrijfshistorie en de geschiedenis van huismusea in Nederland. Momenteel ben ik bezig met inventarisatie-, tentoonstellings- en onderzoeksprojecten in opdracht van onder meer de Stichting Heineken Collection in Amsterdam, Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther en de Ridderlijke Duitsche Orde en Museum Catharijneconvent te Utrecht. Ook ben ik als gastcurator van het Amsterdamse Beeldhouwerscollectief ABK actief op het gebied van de moderne sculptuur.   www.mariekevanvlierden.nl

NO COMMENTS

Why not leave a comment, if you can hardly resist the urge to do so?